Kuisma Liisa

Osa maalauksesta Pohjalla1/En del av målningen På havsbotten 1/
A part of painting On ocean floor – 67 x 116 cm

Pohjalla 2/På havsbotten 2/On ocean floor 2 – 73 x 60 cm

Meri/Havet/Ocean – öljy/olja/oil – 90 x 102 cm

Söderskär – öljy/olja/oil – 102 x 90 cm

Kuisma Liisa